Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Horská prověrka

Prověrky praktického nasazení pořádané již šestým rokem Svazem záchranných brigád kynologů ČR se již pevně zařadily mezi nejnáročnější a nejzajímavější prověření připravenosti kynologického týmu na praktické nasazení.


Horská prověrka
Autor: | Datum: 1.6.2023 - 00:00 | Zhlédnuto: 1312x

Jednou ze základních ideí PPN je prověřit připravenost dvojice psovod – pes po náročných dvoudenních přípravných cvičeních, unavených po zvýšené fyzické i psychické námaze a ve stresu. Tedy bez možnosti nastupovat s nabuzeným psem s vyladěnou formou jako na běžné zkoušky, závody, atesty, ale jako v běžném životě, kdy psovod nikdy nezná dobu svého dalšího povolání na zásah.

Moravskoslezské Beskydy k těmto cvičením poskytly ve dnech 24. -28.5.2023 skutečně odpovídající podmínky. Dva předprověrkové dny trávili nastupující psovodi postupně nočním prohledáním cesty vedoucí strmou horskou bystřinou, čtrnáctikilometrovým přesunem přes masiv Lysé Hory do základního tábora, dalším nočním součinnostním cvičením v někdy až extrémně strmých terénech.

Vlastní prověrky probíhaly od pátečního odpoledne v obdobném duchu, psovodi postupně prohledali více než 30 hektarů horských lesů a několik kilometrů okolí cest. Osm nastupujících si muselo doslova hrábnout až na dno svých sil, v konečném hodnocení uspěli tři z nich. Všem ale navždy zůstane vzpomínka na účast na této prestižní akci.

Prověrky a jejich rozsah i obtížnost přiblížíme ze tří pohledů - člena organizačního týmu, psovoda a figuranta.

Plošné prověrky z pohledu člena organizačního týmu

Láďa Červený je pevnou součástí týmu pro organizací svazových plošných prověrek i dalších praktických soustředění. Se svým psem Argem i v letošním roce znovu obhájil atest MV ve specializaci plochy. V rámci prověrky společně s vedoucím týmu, Martinem Jakubše, zástupcem SZBK pro praxi, Pavlem Trollerem, členem OKK, Martinem Chrudimským, Honzou Vlčkem, a našimi Anděly Bárou a Radkem, předává účastníkům i figurantům prověrek spoustu poznatků a zkušeností z praktických nasazení a též z atestů.

Prověrky praktického nasazení ve specializaci plochy (PPN-P) jsem se poprvé zúčastnil napůl jako figurant a napůl jako organizátor. Následující ročník jsem absolvoval jako psovod a od té doby patřím do organizačního týmu. Prověrka se průběžně změnila. Nezměnil se jen název z PPJ (Prověrka pohotovostní jednotky) na PPN, ale také její kvalita. A to jak po stránce organizační, tak po stránce odvedených prací. Praktická záchranařina ve Svazu záchranných brigád kynologů (SZBK) se díky této akci posouvá významně kupředu a objevují se noví psovodi, kteří jsou ochotni investovat svůj čas, energii a peníze do kvalitní přípravy.

Prověrka není jen o prověření schopností týmů (psovod + pes), ale hlavně o sdílení zkušeností a spolupráci s ostatními psovody, brigádami, organizacemi. Ač splnění této prověrky otevírá cestu k atestům a zásahům, neměla by to být hlavní motivace. Cílem organizátorů je postavit cvičení a následnou prověrku tak, aby si týmy sáhly na své limity, předvedly to nejlepší, co umí a uvědomily si, jak v těchto situacích fungují. Do podobných situací se na reálném zásahu lehce dostanou. Vše je pak doplněno přednáškami a vyhodnocením jednotlivých prací.

Pro první PPN-P roku 2023 nám terény zajistila Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje v Beskydech pod Lysou horou - terény krásné, ale opravdu kopcovité. Snažili jsme se rozplánovat sektory s co nejmenším převýšením, ale i tak to pro psovody nebyla hračka. Naštěstí nám přálo počasí, které bylo pro práci psů v terénech ideální.

V rámci předprověrkových cvičení týmy čekaly 3 aktivity. Nejprve noční prohledání cesty, kde byly ukryté 4 osoby a to tak, že 3 byly blízko sebe. Standardní situace, když při zásahu najdete/potkáte např. houbaře a musíte umět prohledat i jeho okolí. Následně dopolední "výlet" podle mapy, kdy psovodi, ale i figuranti, kteří se tohoto cvičení mohli zúčastnit, měli za úkol dostat se z místa, kam jsme je dovezli auty, zpět na základnu. Nesměli použít žádná elektronická zařízení, aby prokázali, že umí číst v mapě a pracovat s buzolou. Poslední cvičení bylo, jak je dobrým zvykem, součinnostní, kde se snažíme so nejvíce simulovat reálný zásah. Tzn. týmy dorazí na určené místo a společně prohledávají přidělené sektory a veškeré nálezy nebo jiná zjištění hlásí přes vysílačky štábu. Zároveň spolupracují a komunikují mezi sebou. Toto cvičení mělo ještě jedno specifikum a to, že probíhalo na rozmezí dne a noci, kdy se mění povětrnostní podmínky a proudění vzduchu, zásadní faktor pro práci psa.

Do samotné prověrky v pátek nastoupilo 8 týmu z 10. Což je optimální, protože si vždy někdo během cvičení uvědomí, že ještě mají co zlepšovat a je správné, když se rozhodnou těžkou prověrku nepodstoupit. Bohužel hned během odpoledne po zahájení práce v sektorech odpadly další 3 týmy. Jeden z důvodu zabloudění na cestě, která se prohledávala jen s použitím mapy, a 2 týmy kvůli chybnému značení nebo přímo neznačení nalezených osob psy. Taková závažná chyba neumožňuje pokračovat v prověrce. Noční nádherné terény kolem Labašek tedy absolvovalo už jen 5 týmů. Jasnou noc a příjemné podmínky pro hledání si všichni užili. Bohužel vypadl další tým z důvodu chyby psa, který neoznačil nalezenou osobu a psovod o ní ani nevěděl. Hned ráno se pokračovalo v denních pracích. Další tým vypadl na cestě podle mapy. Nás organizátory vždy mrzí, když vypadne tým, u kterého jsme přesvědčeni, že na to má a bohužel chybou psovoda v orientaci se nedostanou dál. Ale to k prověrce patří. Prověrku tedy dokončily a udělaly 3 týmy z 8 a z toho jeden tým na 100% (měl všechny nálezy, tedy 9 z 9).

Doufám, že nejen psovodi, ale i figuranti si celou akci užili a načerpali užitečné informace a zkušenosti. Z pozitivní zpětné vazby, a hlavně z toho, že se psovodi i figuranti na prověrku vrací (v různých rolích) věřím, že jdeme správným směrem.

Prověrka očima psovoda

O víkendu jsme s Brodym složili Prověrku praktického nasazení v plochách. V beskydských kopcích to nebylo jednoduché, ale pes odvedl perfektní práci, jen jednou mojí chybou jsme posledního figuranta minuli. Prověrka začínala v pátek odpoledne, ale v terénech jsme se připravovali již od středeční noci.

To sice člověka i psa před samotnou prověrkou značně vyčerpá, ale zase má možnost se z různých situací či chyb poučit a nové poznatky při vlastní prověrce  využít. Po každé práci následoval briefing, kde psovod rozebral svoji taktiku a následně dostal zpětnou vazbu od organizátorů. Což je fakt super. 

Na samotnou prověrku jsem nastupovala již s pořádným spánkovým deficitem (celkem za všechny 4 noci jsem napsala asi 18,5h). Když přidám další statistiku, tak jen za prověrku jsem nastoupala asi 980 výškových metrů. Myslím tedy, že nás to prověřilo řádně po fyzické i psychické stránce. Z 10 psovodů, kteří se účastnili soustředění, na prověrku nastoupilo 8, na noční práci nás bylo už jen 5..a jen 3 psovodi dokončili prověrku úspěšně...

Moc děkuji všem z organizačního týmu, za to, že to pro nás děláte a že jste to měli jako vždy perfektně připravené. A taky obrovský dík figurantům, bez kterých bychom neměli koho hledat.

Zuzka Kratěnová / ZBK 09

PPN 2023 pohledem figuranta

Ve dnech 24. – 28. května 2023 proběhly na úbočí „Královny Beskyd“ Lysé Hory prověrky praktického nasazení (PPN) Svazu záchranných brigád kynologů ve specializaci plochy. Realizační tým zkušebních komisařů pod vedením pana Martina Jakubše po dobu čtyř dnů a tří nocí prověřil celkem 10 týmů (psovod a pes) v jejich připravenosti plnit úkoly v přírodním terénu.

Tyto úkoly spočívaly zejména v prokázání schopností orientace v mapových podkladech, použití buzoly, použití GPS navigací, práce s vysílačkou a v prvé řadě předvedení schopností spolupráce se záchranářským psem při hledání a značení figurantů představujících pohřešované osoby.

Záchranářské týmy v simulované pohotovosti přejížděly vozidly z ubytovacího zařízení Komunitního centra a základní školy Hnízdo v obci Ostravice do terénů místního názvu Labašky v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou. Zde týmy plnily úkoly při hledání figurantů v tzv. terénech - sektorech, kde jsou figuranti založeni v plochách čítajících několik hektarů a při tzv. úsekovém pátrání, kde jsou figuranti rozmístěni v blízkosti lesních cest, případně poblíž koryt potoků a jiných přirozených terénních hranic. Týmy své schopnosti prokazovaly samostatně i skupinově v součinnosti s ostatními psovody při cvičení, kde bylo nutné prokázat schopnosti co nejúčinněji naplánovat skupinovou taktiku při prohledání přidělených terénů.

Strmý svažitý lesní terén, vlhko, mlha, účelově navozená spánková deprivace a obtížnost svěřených úkolů navodila u psovodů i psů vysokou fyzickou i psychickou zátěž, která opravdu důkladně prověřila schopnosti a zkušenosti týmů. Pod náporem svěřených úkolů postupně z prověrky odstoupilo 7 týmů a prověrku nakonec úspěšně splnily 3 týmy, které splněním PPN prokázaly schopnosti a právo zúčastnit se v budoucnu další mety v záchranářské činnosti – Atestů ministerstva vnitra ve specializaci plochy.

I při obtížné, leč výborně zvládnuté organizaci, vládla u všech zúčastněných figurantů psovodů i organizátorů dobrá nálada a kamarádské prostředí. Akce splnila také účel navázání kontaktů a výměny zkušeností mezi záchranáři z krajských brigád napříč celou Českou republikou, což vytváří přidanou hodnotou takových setkávání.

Ani figuranti se na akci nenudili. Stejně jako u psovodů chladné horské prostředí prověřilo jejich fyzickou a zdravotní kondici. Důležité bylo teplé oblečení a karimatka, případně spací pytel. Při dlouhých hodinách strávených v lesním porostu CHKO Beskydy se při troše štěstí daly zahlédnout i divoká zvířata. V nočních hodinách pak každý analyzoval zvuky přírody v očekávání příchodu slovenských medvědů a vlků, kteří do Beskyd často zavítají. Znalosti a zkušenosti figurantů získané při výcviku a aplikované na prověrkách jsou neméně důležitou součástí kynologických pátracích akcí a jsou velkým přínosem pro budoucí práci resp. ev účast na PPN-P v dalších letech.

O ubytování a vynikající kuchyni pro zúčastněné se starali zaměstnanci Hnízda a možnost využití lesních terénů nám umožnili pracovníci Lesů České republiky, s. p..

Všem, kteří nám poskytují podporu, tímto mnohokrát děkujeme.  

 

kpt. Mgr. Lukáš Jarčík

ZBK MSK


Akce s článkem
Doporučit známému
Vytisknout článek
Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

... přejít na aktuality