Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň

Zkouška lavinových prací 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie zimní varianty terénního vyhledání s osobami ukrytými pod sněhem. Pes musí prokázat schopnosti pohybu a pachové práce ve sněhovém poli v denním i nočním nasazení.

Speciální cvik se u zkoušky ZLP2 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Jedno prohledání se provádí ve dne a jedno v noci. 

Terény o rozměrech cca 10.000 m2 (cca 100x100 metrů) musí být před nasazením psa překříženy několika lyžaři. Minimální výška souvislé sněhové pokrývky je 40 cm.

Terény musí svou náročností odpovídat danému stupni zkoušky. Hranice prohledávaného prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami, v případě snížené viditelnosti (mlha, vánice) i světlenými zdroji. Před zahájením prohledávání musí být vytyčené terény částečně překříženy několika lyžaři.

Úkryty pohřešovaných osob nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

Psovod přijíždí k prvnímu terénu po určené příchozí trase v délce 200 m na lyžích nebo na sněžnicích, pes následuje psovoda s přiměřeným odstupem v jeho stopě. Pes by se neměl vzdalovat více jak 3 m od psovoda a neměl by vybíhat do stran či psovoda předbíhat. 

Psovod se poté při prohledávání terénu pohybuje za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v obou terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Záchranná četa či jiné pomocné složky do terénu při práci psa nevstupují.  

Označování osoby je možné štěkáním a hrabáním, případně nálezkou nebo volným značením (pro snadné upřesnění místa nálezu se i u těchto variantních způsobů značení doporučuje, aby byly doprovázeny hrabáním v místě nálezu). Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. 

Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení ve známce maximálně uspokojivě.

Čtyři pohřešované osoby se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (3:1, 2:2, 1:3, 0:4). Osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu se sněhovou vrstvou min 40 cm.

K úspěšnému splnění zkoušky je vždy nutné nalézt všechny hledané subjekty v rozsahu zkoušky.

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 30 minut.

 

ZLP2 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Cviky poslušnosti se provádějí podle popisu uvedeného v kapitole Prováděcí ustanovení pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím vyššímu stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na sněhové ploše způsobilé pro chůzi a cviky psa (přiměřeně rovná plocha, zpevněná např. rolbou nebo pomocí lyží). Pro cvik vysílání na cíl s přivoláním se u lavinových zkoušek použije jako cíl kužel nebo batoh umístěný v předepsané vzdálenosti. Praktické předměty pro aportování si volí u vyšších zkoušek psovod. Jako specifický prvek je u poslušnosti zařazen cvik chůze psa ve stopě psovoda, který se hodnotí při příchodu psovoda na lyžích / sněžnicích do prvního terénu speciálních prací (popis cviku výše).

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách lavinových prací neprovádějí.

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 5 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, řehtačky aj.). Jednou z těchto osob je další psovod odloženého psa. Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř, krátce se zastaví (pes v základní pozici u nohy), poté skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Psovod, který má odloženého psa, přichází do skupiny v okamžiku, kdy následující cvičící psovod končí cvik 1, a setrvává ve skupině do ukončení cviku 3. Poté se vrací na stanoviště 30 kroků od svého odloženého psa. Toto stanoviště se přitom nachází cca 10 – 15 kroků od prostoru skupiny. Skupina setrvává na svém místě vždy po dobu cviků č. 2 a 3 pro každého psa, poté prostor poslušnosti opouští.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZLP2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZLP2 celkem 300 bodů

Aktuální informace
Spáleniště 6.-7.10.2023
Průběžné výsledky a aktuální informace můžete sledovat v tradičním on-line přenosu z akce.
6.10.2023 18:18

Přehledná tabulka pořadí kvalifikačních závodů dle kategorií
19.9.2023 18:22

XVII. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS / 8. – 10. 9. 2023, Břeclav
Družstvo psovodů SZBK ČR na mistrovství potvrdilo dlouhodobě standardně vysokou úroveň připravenosti svazových psovodů na praktické zásahy a s náskokem obsadilo první místo.
11.9.2023 19:16

PPN-P, 30.8.-3.9.2023, Cholín-Drásov
Díky stále rostoucímu zájmu nejen svazových psovodů byla SZBK ČR uspořádána letos již druhá Prověrka praktického nasazení v plochách.
6.9.2023 01:05

... přejít na aktuality
<< listopad 2023 >>
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Nejbližší akce